Trusted Hub


Cổng xác thực thống nhất an toàn thế hệ mới với trí tuệ thông minh thích nghi.

Trí tuệ thông minh thích nghi của Trusted Hub hoạt động dựa trên tổ hợp dữ liệu đăng nhập lần trước của người dùng và các qui định được định nghĩa bởi hệ thống. Người dùng càng đăng nhập bằng cách sử dụng hệ thống nhiều lần, Trusted Hub sẽ có thể dự đoán mức độ nguy hiểm của lần xác thực tốt hơn

Xác Thực

Trusted Hub

Trusted Hub hoạt động như thế nào? Trusted Hub làm thế nào để bảo vệ và tập trung mật khẩu khi đăng nhập?

QUẢN LÝ DANH TÍNH TẬP TRUNG

Một cách quản lý danh tính an toàn. Đơn giản hóa ID chứng chỉ người dùng từ nhiều ứng dụng khác nhau thành một.

Phần mềm

 • Phần mềm OTP
 • Phần mềm PKI
 • Token di động nâng cao
 • Mã QR
     

Phần cứng

 • OTP
 • PKI Token
 • FIDO
 • PKI di động
     

Ngoài vùng

 • SMS
 • Push Token
 • QR Push

SSO tập trung

Quản lý danh tính bằng xác thực nhiều yếu tố.

Truy cập tất cả ứng dụng bằng một danh tính.

Thực thi quy định trong nhiều miền. Bảo mật tất cả kết nối bằng một giao thức.

Tích hợp XIO Integration với bảo mật mật khẩu.

Thực thi quy định trong nhiều miền. Bảo mật tất cả kết nối bằng một giao thức.

Quyền truy cập được bảo mật và cấu hình được.

Thực thi quy định trong nhiều miền. Bảo mật tất cả kết nối bằng một giao thức.

Quản lý di động tập trung

Cách tiếp cận di động mới – Có thể quản lý người dùng, thiết bị và quyền truy cập web và ứng dụng di động, để đạt được tính bảo mật và hiệu quả tốt hơn.

Giải pháp BYOD an toàn và linh hoạt

BYOD hoặc mang theo thiết bị của bạn cung cấp lựa chọn linh hoạt cho người dùng.

Bảo mật rất quan trọng

Trong nền tảng di động (BYOD), không phải mọi giải pháp xác thực đều cung cấp tính bảo mật cao để đảm bảo thông tin đăng nhập được bảo vệ. Trong Trusted Hub, lần đăng nhập trước của người dùng được bảo mật bằng công nghệ token. Các khóa bảo mật được tạo và liên kết với thiết bị. Vòng đời của khóa sẽ bao gồm hủy bỏ khóa.

Bổ sung thêm các điểm nổi bật của giải pháp cho admin.

 • Thực thi chính sách mật khẩu
 • Danh sách các thiết bị
 • Hủy bỏ khóa nhanh chóng
 • Kiểm tra
 • Thông báo khi thiết bị thay đổi

Xác thực giữa thiết bị và danh mục.

Trusted Hub cho phép người dùng sử dụng thiết bị của họ làm token bảo mật (BYOD).

Báo động khi bị tấn công.

Giải pháp tuyệt vời

Nền tảng danh mục

 • Một đăng nhập
 • Xác thực
 • BYOD
 • Trí tuệ thông minh thích nghi
 • Dịch vụ danh mục

Giải pháp công nghệ

 • Microsoft Office 365
 • Google Apps
 • Truy cập API

Giải pháp công nghiệp

 • Dịch vụ tài chính
 • Dịch vụ chính phủ
 • Dịch vụ doanh nghiệp
Top