Trusted hub divice

Cho phép nhân viên và người dùng có quyền ký số một cách an toàn

Chữ ký số cung cấp lợi thế cạnh tranh, tiết kiệm thời gian và tiền trong quá trình phê chuẩn tài liệu. Trusted Hub vừa cung cấp lợi ích của ký điện tử, vừa giúp bạn đạt điều kiện cần thiết trong lĩnh vực cụ thể và thị trường có quy định nghiêm khắc về bảo mật. Trusted Hub cung cấp một lựa chọn để triển khai trên nền tảng đám mây hoặc sau tường lửa và tích hợp vào các hệ thống, ứng dụng có sẵn một cách dễ dàng.

UTIMACO CryptoServer CP5

The eIDAS-compliant CC-certified Hardware Security Module

Các hoạt động quản lý khóa mật mã và ký mật mã diễn ra trong một Cryptographic Module sẽ được chứng nhận theo CEN PP 419 221-5:2018. Lưu ý Cryptographic Module được nhúng bên trong Trusted Hub Service Provider Appliance QSCD. Trusted Hub Service Provider Appliance QSCD xác thực và cho phép từng hoạt động ký với Cryptographic Module bằng cách sử dụng một giao thức bảo mật đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn CEN PP 419 221-5:2018.

Trusted Hub Service Provider Appliance QSCD đã được thử nghiệm với Cryptographic Module sau:
 - CryptoServer CP5 Se12 5.1.0.0
 - CryptoServer CP5 Se52 5.1.0.0
 - CryptoServer CP5 Se500 5.1.0.0
 - CryptoServer CP5 Se1500 5.1.0.0

Tóm tắt sản phẩm >>>

Trusted hub divice
mini hsm

Thiết bị ký số tập trung Trusted Hub MiniHSM

Trusted Hub MiniHSM là một hệ thống xác thực mạnh mẽ với chi phí hiệu quả, đáp ứng đầy đủ tính bảo mật và tiện lợi. Trusted Hub được áp dụng cho nhiều hệ thống tài chính/xã hội như như ngân hàng điện tử, chứng khoán điện tử, bảo hiểm điện tử, khai thuế/hải quan điện tử và dịch vụ chính phủ điện tử

Thiết bị ký số tập trung Trusted Hub MiniHSM hiện có các mẫu sau:
 - Trusted Hub MiniHSM DEX5550

Tóm tắt sản phẩm >>>

 - Trusted Hub MiniHSM DEX5750

Tóm tắt sản phẩm >>>

LỢI ÍCH

Giải pháp ký số dựa trên nền tảng đám mây và độc lập

benefit

Không phải lo ngại khi nhân viên và người dùng ký số. Trusted Hub là giải pháp ký số được các tổ chức cần triển khai trên nền tảng đám mây và độc lập lựa chọn. Trusted Hub dẫn đầu sự thành công trong các lĩnh vực như là khoa học đời sống, sức khỏe, chính phủ, năng lượng, ứng dụng và kiến trúc, công nghệ và xây dựng.

Mang tính bảo mật và thực thi tối đa

benefit

Được xây dựng dựa trên công nghệ chữ ký số, Trusted Hub áp dụng các tiêu chuẩn chữ ký số quốc tế. Triển khai sau tường lửa và tích hợp vào hệ thống quản lý ID phổ biến nhất bao gồm Active Directory, chữ ký của thiết bị ký được gắn liền với danh tính người ký trong tập đoàn để xác thực.

Mức độ tuân thủ cao nhất

benefit

Trusted Hub sử dụng công nghệ chữ ký số Public Key Infrastructure (PKI). Trusted Hub là giải pháp toàn cầu tuân thủ các quy định trong các ngành trên thế giới. Chứng chỉ bảo mật chính bao gồm FIPS 140-2 mức độ 3, FIPS 201 PIV và Common Criteria EAL4+ để tuân thủ các quy định chính phủ ở Bắc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Thay đổi tổ chức mà không phát sinh thêm vấn đề

benefit

Trusted Hub tích hợp vào hệ thống đang tồn tại, thêm ký điện tử trong khi cho phép người dùng tiếp tục làm việc mà không bị gián đoạn. Người dùng có thể ký trực tiếp từ ứng dụng của họ và các tài liệu được ký sẽ được giữ định dạng file gốc.

Share Point Logo Microsoft Logo Microsoft Active Directory Nintex Logo

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

How to work icon

Cài đặt - Cài đặt Trusted Hub sau tường lửa và cấu hình hệ thống để hoạt động cùng với các công cụ nội bộ.

How to work icon

Tích hợp - Trusted Hub có thể tích hợp vào hệ thống quản lý ID có sẵn hoặc sử dụng chứng thư số được cung cấp bởi nhà cung cấp chứng thư số được chọn.

How to work icon

Ký - Người dùng ký tài liệu trực tiếp từ phần mềm soạn thảo tài liệu hoặc ứng dụng quản lý theo lựa chọn của người dùng hoặc thông qua giao diện desktop, di động hoặc web của Trusted Hub.

How to work icon

Mô hình mở và xác thực

Người ký mở một tài liệu và nhấn lựa chọn ký của Trusted Hub. Một giá trị băm (một dấu vân tay độc nhất của tài liệu) được gửi tới Trusted Hub. Người ký sẽ được xác thực và kiểm chứng với hệ thống quản lý ID được liên kết.

How to work icon

Tạo chữ ký

Trusted Hub tạo chữ ký dựa trên giá trị băm của tài liệu, sử dụng khóa bí mật và chữ ký số của người ký. Sau đó chữ ký được gửi về ứng dụng soạn thảo của người ký.

How to work icon

Đính kèm chữ ký

Chữ ký số được đính kèm vào tài liệu bởi ứng dụng soạn thảo tạo ra một tài được ký số theo tiêu chuẩn PKI. Bất kỳ thay đổi trong tài liệu sau khi ký được phát hiện ngay lập tức bởi bất kỳ phần mềm đọc tài liệu theo chuẩn PKI.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Who need it

Khoa học đời sống

FDA quy định – 21 CFR phần 11, cổng thông tin nghiên cứu y học, các hoạt động y học, quản lý chất lượng.

Who need it

Chính phủ

Phê chuẩn và lưu trữ tài liệu kỹ thuật, quản lý phiên tòa, lưu trữ bằng chứng theo yêu cầu của EU.

Who need it

Kỹ thuật

Quá trình kỹ thuật, quản lý bằng con dấu kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình.

Who need it

Châu Âu

Phản hồi trát hầu tòa hoặc điều tra của chính phủ, bằng và các tài liệu điện tử công cộng.

Who need it

Các đối tượng khác

Ký tài liệu và đóng dấu thời gian để lưu trữ; hồ sơ bệnh án của bệnh viện, bằng chứng và tài liệu.

Top